20 juni 2013

Succesvolle strategiesessie schaatsvereniging

20 juni 2013

De strategiesessie op 20 juni 2013, begeleid door Renske Claassen en Frank Dekkers, leverde concrete en bruikbare uitkomsten en grote betrokkenheid op van de leden. De bijeenkomst was bedoeld om de leden te betrekken bij het ontwikkelen van een nieuwe koers van Schaatsvereniging Zwolle. Dit in navolging op een strategiesessie met het bestuur op 6 juni 2013.

“De verwachting die ik vooraf had, werd ruim overtroffen” aldus Ronald Horstman voorzitter van de vereniging. “Frank en Renske hebben beide bijeenkomsten op zeer professionele en motiverende wijze begeleid. Dit heeft zeker bijgedragen aan het succes”.

Met het begeleiden van de bijeenkomst geeft IJsselkern uiting aan haar maatschappelijke betrokkenheid. “Het is mooi om niet alleen als sponsor, maar ook vanuit je kennis en ervaring een bijdrage te leveren aan het succes van een prachtige vereniging”, aldus Frank Dekkers.