Betrokken & gemotiveerd

Leiderschap & teams

Begeleiden van leiderschaps – en teamontwikkeling 

Is krachtig of authentiek leiderschap nodig om met succes in te spelen op ontwikkelingen in de markt of om veranderingen door te voeren? Wilt u stappen zetten in de ontwikkeling van leiderschap in uw organisatie? Wilt u teams laten ontwikkelen zodat teamleden goed samenwerken, betrokken zijn en gemotiveerd werken aan de organisatiedoelen? Wilt u het talent in de organisatie beter benutten?  

Bij degelijke vragen kunnen wij ondersteunen door het bieden van de volgende projecten / diensten: 

  • Ontwikkelen van een organisatievisie op leiderschap;
  • Trainen en coachen van managers in leiderschap;
  • Sparringpartner of adviseur voor leidinggevenden bij de uitvoering van organisatie- en HR-beleid;
  • Afnemen gedrag- en drijfverenanalyses (TSI) voor loopbaan- of persoonlijke ontwikkeling;
  • Begeleiden van teamsessies o.a. gericht op effectief samenwerken, inzet van talent, stressmanagement, effectief communiceren;
  • Begeleiden sessies met het management o.a. gericht op strategieontwikkeling, leiderschap, effectief samenwerken;
  • Trainingen voor leidinggevenden in gespreksvoering en toepassing HR-processen;
  • Advies en ondersteuning bij het leiding geven aan verandering.