kansen & uitdagingen

Verandermanagement

Begeleiden van veranderingen 

Is de markt veranderd en hebben ontwikkelingen grote impact op uw organisatie? Bent u in staat snel en effectief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen? Ziet u kansen in de markt of wilt u innoveren? Is er voldoende draagvlak, kwaliteit en flexibiliteit om de gewenste of noodzakelijke verandering te realiseren? 

Ondersteuning IJsselkern 

Veranderen is voor ons geen doel op zich, maar slechts een middel om uw ambities te bereiken. Samen met u brengen wij de gewenste situatie, de ‘stip op de horizon’ of de kern van het probleem in kaart. Vervolgens bepalen wij samen met u (en uw medewerkers) de koers en welke acties nodig zijn om de ambitie of uitdaging te realiseren. Tenslotte begeleiden wij u bij het realiseren van de verandering. 

Projecten 

Hierna volgt een greep van uitgevoerde projecten voor onze opdrachtgevers: 

  • Het begeleiden van strategiesessies en het ontwikkelen van businessplannen;
  • Procesbegeleiding en praktische ondersteuning bij verandertrajecten;
  • Begeleiden van brainstorm of cocreatie sessies met klanten en medewerkers;
  • Begeleiden van fusies en overnames vanuit HR-perspectief;
  • Ontwikkelen van een sociaal plan en het begeleiden van reorganisaties.