19 februari 2014

Prijswinnaar IJsselkern gedrag- en drijfverenanalyse (TSI)

Bij de lancering van de nieuwe website van IJsselkern, kon men kans maken op een gratis advies. Paul Bunnik was een van de gelukkige en won een gratis TSI gedrag- en drijfverenanalyse.

 Paul Bunnik (assurantieadviseur bij Maat)

De TSI gedrag- en drijfverenanalyse geeft inzicht in je eigen basis werkgedrag en je werkgerelateerde drijfveren. Gedragsonderzoeken tonen aan dat de effectiviteit van mensen toeneemt naarmate zij zichzelf beter kennen en begrijpen. Het herkennen van sterkten en zwakten biedt de kans strategieën en manieren te ontwikkelen die aan de eisen van de omgeving voldoen.

De motivatie van mensen om (top)prestaties te leveren neemt toe naarmate zij hun passies, voorkeuren en interesses kwijt kunnen in hun functie of werkomgeving. Het inzicht in wat mensen beweegt (drijfveren) is van onschatbare waarde. (Bron: TSI)

De TSI gedrag- en drijfverenanalyse heeft Paul bewust gemaakt van zijn onbewustheden in zijn gedrag en ten aanzien van zijn drijfveren.

IJsselkern zet de TSI gedrag- en drijfverenanalyse regelmatig in bij werkgevers voor diverse doeleinden zoals: loopbaanontwikkeling, werving- en selectie, persoonlijke ontwikkeling, vergroten effectiviteit, etc. Neem voor meer informatie contact op met Suzanne Liebeek via info@ijsselkern.nl