3 juli 2017

Nieuwe manier van “beoordelen”

Organisaties ontwikkelen zich en er zijn nieuwe inzichten over het effect van beoordelingsgesprekken. Om deze redenen hebben we voor diverse organisatie het beoordelingsbeleid doorontwikkeld of gemoderniseerd.
 

Bij een aantal relaties is het oude stramien van het jaarlijks voeren van een beoordelingsgesprek losgelaten. Het is dynamischer ingericht met aandacht voor de specifieke situatie en wensen van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen aan de hand van een portfolio, waarmee medewerkers laten zien hoe zij zich ontwikkeld hebben. Maar ook aan het inbedden van beoordelings- en gespreksmomenten gedurende het jaar in de lopende managementprocessen of planningscyclus. Ook zijn er organisaties die het officiële of formele beoordelingsmoment helemaal loslaten en kiezen voor meerdere gesprekken gedurende het jaar. In deze gesprekken wordt op een meer informele wijze gesproken over de ontwikkeling en prestaties van de medewerker.

Op deze wijze wordt beoordelen minder een ‘moeten’ of iets waar men tegenop kan zien. En veel meer een middel om de dialoog met elkaar te voeren en de ontwikkeling van de medewerker te bevorderen en te monitoren.