25 juni 2013

IJsselkern nieuwe naam

25 juni 2013

In het bijzijn van de drie eigenaren Luuk Drost, Suzanne Liebeek en Frank Dekkers heeft Notaris Peter Fijn op 25 juni 2013 de bedrijfsnaam Dekkers HR Solutions B.V. gewijzigd in IJsselkern B.V., voluit IJsselkern Management en HR Solutions.

De nieuwe bedrijfsnaam past volgens Frank Dekkers beter bij de missie en de succesvolle samenwerking van de drie vennoten. “Onze klanten ondersteunen bij het realiseren van hun ambities, doen we immers samen. Daar past de nieuwe naam bij”, aldus Dekkers die in 2000 de grondlegger was van Dekkers HR Solutions.

IJsselkern staat enerzijds voor het stroomgebied van de IJssel, de no nonsense mentaliteit van de regio die bij ons past. De IJssel stroomt, is actief en biedt ruimte.

IJsselkern staat anderzijds voor de de kern waar het om draait. Tot de kern komen geeft zicht op oplossingen met een blijvend effect.