2 april 2014

HR scan

Wilt u HRM op een professionele en pragmatische wijze ontwikkelen? Wilt u inzicht in de huidige HR-praktijk? Wilt u HRM binnen de organisatie effectiever organiseren?

IJsselkern heeft een HR-scan ontwikkeld met als doel om in korte tijd inzicht te krijgen in de uitgangspunten voor het HRM-beleid en de belangrijkste sterke en zwakke punten ten aanzien van de huidige HR-praktijk, waaronder het personeels-, organisatie- en arbeidsvoorwaardenbeleid. Door middel van deze scan worden alle aspecten in kaart gebracht die relevant zijn voor het opzetten of doorontwikkelen van dit beleid (waaronder visie op en organisatie van HRM en deelaspecten zoals verzuim, arbo, arbeidsvoorwaarden, beloning, overeenkomsten, regelingen, Werving & Selectie, functionerings- / beoordelingsgesprekken, personeelsbeheer, opleidingen, kengetallen, participatie medewerkers en arbeidsrechtelijke zaken).

Na uitvoering van de HR-scan volgt een kernachtige rapportage met aanbevelingen. Met deze rapportage beschikt u over een concreet overzicht met de uitgangspunten en belangrijkste aandachtpunten voor het HRM-beleid, met een concreet advies ten aanzien van de ontwikkeling van HRM-beleid en de zaken die u kunt of moet regelen.

Neem voor meer informatie over de HR scan van IJsselkern contact met ons op via 038-4550101 of per mail info@ijsselkern.nl.