26 januari 2019

HR-abonnement IJsselkern

Veel MKB-bedrijven beschikken niet over specifieke expertise en actuele kennis op het gebied van Human Resources (HR). Als bedrijf wilt u zich immers kunnen richten op uw dienstverlening. Toch zijn er veel vragen op het gebied van HR waarop u een antwoord wilt geven. U moet als bedrijf immers voldoen aan alle (veranderende) wet en regelgeving rondom het in dienst nemen en houden van uw werknemers. In een lastige arbeidsmarkt wilt u daarnaast ook een goede werkgever zijn op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Met aantrekkelijke en betaalbare arbeidsvoorwaarden en goede arbeidsomstandigheden kunt u zich onderscheiden op de arbeidsmarkt en kunt u de juiste kwaliteit binden en boeien.

HR-abonnement

Met het HR-abonnement van IJsselkern beschikt u op elk moment over deze specialistische HR-kennis. U kunt direct afstemmen met uw eigen HR-adviseur wanneer er specifieke vragen zijn op het gebied van HR. U kunt hierbij denken aan HR-zaken omtrent indiensttreding, arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren, ontslag, reorganisatie, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling van de organisatie, etc.

Het HR-abonnement bestaat uit:

• U wordt op de hoogte gehouden over relevante HR-ontwikkelingen in (fiscale) wet- en regelgeving en krijgt advies over de toepassing van deze ontwikkelingen in uw bedrijf;
• Een jaarlijkse update van het personeelshandboek of bedrijfsreglement;
• Een eindejaars update m.b.t. de ontwikkeling van de lonen (het algemene beloningsadvies);
• Een vast aanspreekpunt die eenvoudige HR-vragen snel en adequaat beantwoordt.

Indien we dieper op de materie in moeten gaan, wordt dit vooraf aangegeven en wordt er een offerte uitgebracht.

Investering

Het abonnement wordt aangeboden tegen een jaartarief van € 375,- (exclusief BTW). Aanvullende diensten zoals bijvoorbeeld het opzetten van een arbo- en verzuimbeleid of het opstellen van een personeelshandboek, worden op basis van de geoffreerde uren en met een korting van 15% op ons reguliere tarief in rekening gebracht.

Contact

Neem vrijblijvend contact op met Frank Dekkers (06-51365855 – frank.dekkers@ijsselkern.nl) of Luuk Drost (06-12796376 – luuk.drost@ijsselkern.nl) om de mogelijkheden verder te bespreken of om een abonnement af te nemen.