30 juni 2017

Goed om te weten t.a.v. Arbo & Verzuim

Er zijn een aantal zaken die gewijzigd zijn als het gaat om Arbo & Verzuim. Onder andere: wijziging arbowet, second opinion bedrijfarts en de privacy bij een zieke medewerker. Hieronder geven we meer informatie over deze onderwerpen. 
 

Wijziging arbowet per 1 juli 2017

Het Arbobesluit is op een aantal punten aangepast.

Er komt een checklist om een basiscontract arbodienstverlening af te spreken tussen werkgever en arbodienstverlener. Aan dit contract worden een aantal eisen gesteld zoals de opname van:

1. Een onafhankelijke klachtenregeling.

2. Meer ruimte voor de bedrijfsarts voor werkplekbezoek,

3. Overleg met de medezeggenschap en melden van beroepsziekten.

Verder zijn er nog een aantal wijzigingen in de nieuwe Arbowet:

a. De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de persoon van preventiemedewerker.

b. Open spreekuur: Iedere medewerker heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken.

c. De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer

d. Second opinion: Een medewerker heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Zie hieronder voor meer informatie.

e. Duidelijkere rol preventiemedewerker

 

Second opinion bedrijfsarts

Vanaf 1 juli 2017 krijgen werknemers recht op een second opinion door een tweede bedrijfsarts. Het volgende is besloten:

  • De second opinion geldt alleen voor het advies van de behandelend bedrijfsarts en dus niet voor een deskundigenoordeel van het UWV.
  • De resultaten van de second opinion worden niet verstrekt aan de bedrijfsarts wegens privacy redenen.
  • Een second opinion over een second opinion is uitgesloten.
  • Als het contract tussen de werkgever en arbodienst ruimte biedt voor keuze uit meerdere bedrijfsartsen voor een second opinion, dan is het aan de werknemer om die keuze te maken.
  • Kiest de werknemer voor een second opinion van een bedrijfsarts met wie de werkgever geen contract heeft én waar werkgever geen toestemming voor heeft gegeven? Dan komen de kosten voor de werknemer.
  • De eerste bedrijfsarts legt het contact met de second opinion bedrijfsarts.

 

Privacy bij ziekte van medewerker

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vorig jaar vernieuwde beleidsregels ‘De zieke werknemer’ gepubliceerd. Hierin wordt uitgelegd wat je wel en niet mag vastleggen als een medewerker ziek is, dit heeft verstrekkende gevolgen.

Klik hier om op de site van AP concrete en nadere informatie te vinden.

 

_______________________________________________________________________

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend en IJsselkern B.V. kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.