29 juli 2016

ESF subsidie, najaar 2016 een nieuw tijdvak!

Uw medewerkers langer en productiever aan het werk houden? De ESF subsidie duurzame inzetbaarheid (ESF 2014 – 2020) opent naar verwachting in het najaar van 2016 een nieuw tijdvak om hiervoor in aanmerking te komen. Na de zomerperiode volgt hierover meer informatie.

Mocht dit voor u interessant zijn, dan kunt u nu alvast met de voorbereidingen starten om een projectaanvraag te formuleren. Ijsselkern heeft in 2014 en 2015 met verschillende klanten aan dergelijke projecten gewerkt, waarvoor subsidie is verleend. Een mooie kans om aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te werken en dit deels gefinancierd te krijgen.

In het najaar van 2016 wordt een nieuw tijdvak verwacht. Hierover volgt na de zomerperiode meer informatie.

Kijk hier voor meer informatie over de voorwaarden uit 2015: https://www.agentschapszw.nl/subsidies-en-regelingen/d/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020