25 september 2013

Duurzaam inzetbare medewerkers zorgen voor hogere productiviteit en een beter resultaat!

‘Hoe verhoog ik de productiviteit in mijn organisatie?’; ‘Hoe krijg ik de verzuimkosten omlaag’; ‘Hoe kan ik snel en succesvol inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt’; En meer in algemene zin: ‘Hoe houden we onze medewerkers duurzaam inzetbaar en vitaal nu en in de toekomst?’

Een antwoord op deze vragen bepaalt het succes van uw organisatie nu en in de toekomst. Dit is de reden dat steeds meer bedrijven en instellingen aan de slag gaan met Duurzame Inzetbaarheid en Vitaliteit.

De arbeidsmarkt verandert in een snel tempo. De economie verschuift van een kenniseconomie naar een netwerkeconomie. De beroepsbevolking vergrijst en de pensioengerechtigde leeftijd verschuift, waardoor we langer moeten doorwerken. Door de 24-uurseconomie nemen stress- en burnout-klachten toe. Tenslotte wordt duidelijk dat nieuwe generaties andere behoeften hebben en andere eisen stellen aan het werk stellen.

Door deze ontwikkelingen wordt het integraal benaderen van duurzame inzetbaarheid een relevant thema. Bij veel organisaties zie je dan ook een verschuiving van verzuim- en gezondheidsbeleid naar het sturen op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Maar wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk? En wat levert het investeren in duurzame inzetbaarheid u op? Welke integrale aanpak en mogelijkheden zijn hiervoor?

Vraag hier onze whitepaper “Duurzame inzetbaarheid” aan (Suzanne.liebeek@ijsselkern.nl)