28 september 2015

Beloningsadvies 2016

Staat u voor de keuze om salarissen te verhogen of……..? Voor het vijftiende jaar op rij brengt IJsselkern het eindejaar beloningsadvies uit gebaseerd op actuele ontwikkelingen en vooruitzichten voor 2016.

“Nuchter blijven”, dat is wat er met Prinsjesdag werd genoemd. Na jaren van bezuinigingen komt het kabinet eindelijk met overwegend goed nieuws. De economie en de arbeidsmarkt trekken weer aan in 2015, beter dan verwacht, maar voorzichtigheid blijft geboden. De economische groei is kwetsbaar vanwege de onzekere internationale ontwikkelingen.

Ook zijn er ontwikkelingen en nieuwe maatregelen van de overheid die van invloed kunnen zijn op uw loonkosten en secundaire arbeidsvoorwaarden. Veel organisaties staan voor de keuze om salarissen te verhogen. Wat is redelijk of verstandig en wat doet de markt?

Staat u ook voor deze keuze? Dan zijn de volgende vragen van belang: Wat is de invloed van de huidige ontwikkelingen op de lonen in uw branche? Welke wettelijke en fiscale maatregelen zijn van invloed op de loonkosten en arbeidsvoorwaarden in uw organisatie? Wat zijn de vooruitzichten voor 2016? Allemaal relevante vragen om een zorgvuldige afweging te maken voor het al dan niet verhogen van de salarissen en eventuele aanpassing van arbeidsvoorwaarden.

Het beloningsadvies helpt u onder meer bij de besluitvorming ten aanzien van:

  • Verhoging van salarisschalen;
  • Toekenning van de individuele salarisverhogingen;
  • Wijzigen van belonings- en/of arbeidsvoorwaardenbeleid.

 

Daarnaast biedt het beloningsadvies informatie voor het communiceren van de besluiten over het beloningsbeleid naar uw medewerkers. Het beloningsadvies is gebaseerd op de meest recente berichten, publicaties en beloningsonderzoeken.

Een volledig beloningsadvies bestaat uit de volgende twee onderdelen:

a) Een algemeen advies, dat inzicht geeft in de ontwikkeling van de lonen in de markt en factoren als inflatie, wetgeving en werkgelegenheid, verhoging van loonkosten en overheidsmaatregelen die van invloed zijn op het belonings- en arbeidsvoorwaardenbeleid.

b) Een maatwerk advies, op basis van de algemene én branchespecifieke loonontwikkelingen en marktomstandigheden, gekoppeld aan uw bedrijfseconomische omstandigheden.

Afhankelijk van uw vraag is de richtprijs voor het beloningsadvies per onderdeel € 295,- (excl. 21% BTW). Van het maatwerk advies kan alleen gebruikt gemaakt worden als ook het algemeen advies wordt afgenomen.

Interesse in het beloningsadvues? Neem vrijblijvend contact met ons op of lees verder onze website.