13 november 2014

Beloningsadvies 2015

Staat u voor de keuze om salarissen te verhogen of…….. wilt u de salarissen het komend jaar nog bevriezen? Voor het veertiende jaar op rij brengt IJsselkern het eindejaar beloningsadvies uit gebaseerd op actuele ontwikkelingen en vooruitzichten voor 2015.

De economie en de arbeidsmarkt trekken weer voorzichtig aan in 2014. Maar er zijn nog veel onzekerheden. Ook zijn er nieuwe maatregelen van de overheid die van invloed kunnen zijn op uw loonkosten en secundaire arbeidsvoorwaarden. Veel organisaties staan voor de keuze om salarissen te verhogen, salarissen te bevriezen of overwegen zelfs om hun personeel te vragen om een stapje terug te doen.

Staat u ook voor deze keuze? Dan zijn de volgende vragen van belang: Wat is de invloed van genoemde ontwikkelingen op de lonen in uw branche? Welke wettelijke en fiscale maatregelen zijn van invloed op de loonkosten en arbeidsvoorwaarden in uw organisatie? Wat zijn de vooruitzichten voor 2015? Allemaal relevante vragen om een zorgvuldige afweging te maken voor het al dan niet verhogen van de salarissen en eventuele aanpassing van arbeidsvoorwaarden.

Het beloningsadvies helpt u onder meer bij de besluitvorming ten aanzien van:

• Verhoging van salarisschalen;
• Toekenning van de individuele salarisverhogingen;
• Wijzigen van belonings- en/of arbeidsvoorwaardenbeleid (percentages werknemers-verzekeringen, de AOW-leeftijd, het pensioen, de werkhervattingskas en de gevolgen en kansen van de verplichte invoering werkkostenregeling).

Daarnaast biedt het beloningsadvies informatie voor het communiceren van de besluiten naar uw medewerkers. Het beloningsadvies is gebaseerd op de meest recente berichten, publicaties en beloningsonderzoeken.

Een volledig beloningsadvies bestaat uit de volgende twee onderdelen:

a. Een algemeen advies, dat inzicht geeft in de ontwikkeling van de lonen in de markt en factoren als inflatie, wetgeving en werkgelegenheid, verhoging van loonkosten en overheidsmaatregelen die van invloed zijn op het belonings- en arbeidsvoorwaardenbeleid.

b. Een maatwerk advies, op basis van de algemene én branchespecifieke loonontwikkelingen en marktomstandigheden, gekoppeld aan uw bedrijfseconomische omstandigheden.

Afhankelijk van uw vraag is de richtprijs voor het beloningsadvies per onderdeel € 250,- (excl. 21% BTW). Van het maatwerk advies kan alleen gebruikt gemaakt worden als ook het algemeen advies wordt afgenomen.