30 juni 2017

Actualiteiten

Er zijn diverse actualiteiten die voor u relevant kunnen zijn m.b.t.: inhuren externen, AOW leeftijd, eigen risicodrager WIA, transitievergoeding bij zieke medewerker en betaald kraamverlof voor partner.
 

Inhuren van externen, let op Wet DBA

Binnenkort hoopt Staatssecretaris Wiebes werkgevers meer duidelijkheid te kunnen geven over de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). De handhaving van de Wet DBA is eind vorig jaar uitgesteld tot minimaal januari 2018. De belangrijkste reden hiervoor is dat de begrippen ‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervanging’ herijkt moeten worden. In de oude VAR-verklaring waren twee criteria van belang: de gezagsverhouding en het aantal opdrachtgevers. In de nieuwe modelovereenkomst is het criterium het ontbreken van elke gezagsverhouding. De opdrachtgever mag wel het beoogde eindresultaat vastleggen, maar niet de wijze waarop de zzp’er dat doel moet halen. De term ‘gezagsverhouding’ sluit niet meer aan op de huidige arbeidsmarkt, daarom wordt deze opnieuw gedefinieerd.

Het advies is om bij inhuur van externen gebruik te maken van de voorbeeldovereenkomsten van de belastingdienst.

 

Bent u eigen risicodrager voor de WIA, let dan extra op wanneer je een WIA beschikking krijgt.

Tegen het einde van twee jaar ziekte wordt uw medewerker gekeurd door het UWV. De boordelingen kunnen nogal verschillend uitpakken. De criteria voor een WGA-uitkering (gedeeltelijk arbeidsgeschikten) of IVA-uitkering (duurzaam arbeidsongeschikten) zijn weleens onduidelijk.

Bij volledige arbeidsongeschiktheid zijn twee uitkeringen mogelijk:

IVA-uitkering : Voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.
WGA-uitkering : Voor werknemers die twee jaar of langer ziek zijn en (in de toekomst) kunnen werken.

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. De WGA-uitkering levert tien jaar lang hoge kosten op, terwijl de IVA-uitkering niets kost. Bent u eigenrisicodrager, dan moet u de WGA-uitkering tien jaar lang zelf betalen. Als u geen eigenrisicodrager bent, betaalt u tien jaar lang een hogere gedifferentieerde premie Whk. Het is dus belangrijk om na te gaan of een werknemer, die volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard en een WGA-uitkering krijgt toegekend, toch niet alsnog een IVA-uitkering kan krijgen. Er kan dan bezwaar worden gemaakt. Ook kunt u een herbeoordeling aanvragen voor uw (ex-)werknemer die al langere tijd een WGA-uitkering wegens volledige arbeidsongeschiktheid krijgt om alsnog een IVA uitkering toe te kennen.

 

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is met ingang van 2017 naar 65 jaar en 9 maanden gegaan. Tussen 2015 en 2018 stijgt de AOW-leeftijd telkens met drie maanden per jaar, tussen 2019 en 2021 met vier maanden en in 2022 weer met drie maanden.

Het is nog niet bekend wat de AOW-leeftijd vanaf 2022 zal worden, dit hangt af van de stijging in levensverwachting.

Een overzicht van de AOW leeftijden vindt u hier.

 

Controversieel verklaarde onderwerpen

Langer kraamverlof en compensatie transitievergoeding uitgesteld vanwege demissionair kabinet.

De compensatie voor het betalen van een transitievergoeding aan een zieke medewerker is uitgesteld. Hetzelfde geldt voor betaald kraamverlof voor partners van moeders dat zou worden uitgebreid van twee naar vijf dagen. Beide regelingen stonden gepland in te gaan op 1 januari 2019. Deze regelingen zijn ‘controversieel verklaard’. Dat betekent dat ze niet meer behandeld zullen worden door het demissionair kabinet. Het demissionaire kabinet behandelt alleen nog lopende zaken. Politiek gevoelige onderwerpen komen niet meer aan de orde totdat er een nieuw kabinet is. De compensatie voor de transitievergoeding en het verlengde kraamverlof zijn controversieel verklaard en zullen dus flinke vertraging oplopen.

 

_______________________________________________________________________

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend en IJsselkern B.V. kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.